Otočné hroty IBZ

Přesné otočné hroty IBZ jsou určeny k upínání obrobků na obráběcích strojích - NC a CNC soustruzích, bruskách nebo měřících a kontrolních přístrojích.

Otočné upínací hroty IBZ

ČSN 24 3314

Přesné otočné hroty s vyměnitelnými vložkami a odtlačovací maticí

 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic.
 • Možnost použití hrotů při strojním opracování i kontrole.
 • Vyměnitelné vložky rozšiřují možnosti využití hrotu.
 • Možnost využití hrotů na CNC obráběcích strojích i na bruskách.

Technické detaily produktu

 

Hroty jsou určeny ke středění a upínání obrobků na klasických NC a CNC soustruzích. Jejich upínací část umožňuje snadný přístup nástroje k obrobku, což je zvlášť výhodné při obrábění tvarových součástí.

 

Konstrukce hrotů umožňuje seřizování vůle v předním radiálním ložisku. Otočné hroty jsou opatřeny stopkou s kuželem MORSE podle ČSN ISO 296. Vyměnitelné vložky umožňují univerzální použití při různorodé kusové výrobě. Podle použité vyměnitelné vložky je možno upínat obrobky různými způsoby, např. trubky za vnitřní průměr apod.

Otočná část hrotu je zakončena kuželovou dutinou, do níž je možno podle potřeby vkládat různé upínací vložky. Vložky je nutno vtlačit do dutiny upínací silou (koníkem). Vyjmutí upínací vložky se provádí vyražením pomocí vyrážecí vidlice. Kromě použití vyměnitelných vložek je hrot opatřen odtlačovací maticí pro snadné vyjmutí z pinoly stroje. Speciální těsnící kroužek zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic do ložiskových prostor hrotu, tím je výrazně prodloužena i životnost.

Otočné hroty jsou dodávány s ložiskovou náplní plastického maziva na bázi lithia - Mogul LV2-WR. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

ČSN 24 3315

Přesné otočné hroty s malým průměrem hlavy, s vrcholovým úhlem 60°

 • Použití ke středění a upínání obrobků především na hrotových poloautomatických soustruzích se 2–3 suporty.
 • Zmenšený průměr hlavy pouzdra hrotu umožňuje lepší přístup k obrobku.
 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic.
 • Možnost využití hrotů na bruskách.

Technické detaily produktu

 

Hroty jsou určeny k upínání obrobků na soustruzích, případně i pro práce na bruskách.

 

Konstrukce se vyznačuje malým průměrem hlavy hrotu Ø D oproti základní řadě otočných hrotů dle ČSN 24 3324, což umožňuje snadný přístup nástroje k obrobku. Otočné hroty jsou opatřeny stopkou s kuželem MORSE podle ČSN ISO 296. Speciální utěsnění hřídele zabraňuje vnikání procesních kapalin do ložiskového prostoru hrotu, zanášení prachu a mechanických nečistot při obrábění a tím prodloužení životnosti hrotu.

Otočné hroty jsou dodávány s ložiskovou náplní plastického maziva na bázi lithia - Mogul LV2-WR. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

ČSN 24 3319

Přesné otočné hroty pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem středícího důlku 60° nebo 90°

 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic.
 • Široká nabídka možností speciálních provedení dle zadání zákazníka.
 • Sada vložek 60° a 90° rozšiřující výrobní portfolio obrobků.

Technické detaily produktu

 

Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které není možno upínat otočnými hroty běžného typu.

 

Otočná část hrotu je zakončena speciálním kuželem na který se podle potřeby nasadí upínací vložka s vrcholovým úhlem 60° (U1) nebo 90° (U2). V základním provedení jsou hroty dodávány s jednou sadou vyměnitelných upínacích vložek odpovídající velikost Mk.

Ve standartním provedení jsou hroty dodávány s vložkami podle přání s max. Ø D dle tabulky. Ve speciálním provedení jsou též dodávány nerozebíratelné hroty - upínací vložky nelze demontovat. Jednotlivé upínací vložky jsou dodávané rovněž jako náhradní díly. Otočné hroty jsou opatřeny stopkou s kuželem MORSE podle ČSN ISO 296.

Otočné hroty jsou dodávány s ložiskovou náplní plastického maziva na bázi lithia - Mogul LV2-WR. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

ČSN 24 3324

Přesné otočné hroty s vrcholovým úhlem 60°

 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic.
 • Možnost využití hrotů na bruskách.

Technické detaily produktu

 

Hroty jsou určeny k upínání obrobků na soustruzích. Případně i pro práce na bruskách, zejména při broušení obrobků vyšší hmotnosti.

 

Konstrukce se vyznačuje malým průměrem hlavy hrotu Ø D, umožňující snadný přístup nástroje k obrobku. U hrotů s kuželem MORSE 2 ÷ 6 je velice výhodná seřiditelnost vůle v předním radiálním ložisku. Hrot Mk 1 je jiné konstrukce a je určen k upínání velmi lehkých obrobků, proto neudáváme dovolené zatížení tohoto hrotu. Otočné hroty jsou opatřeny stopkou s kuželem MORSE podle ČSN ISO 296.

Otočné hroty jsou dodávány s ložiskovou náplní plastického maziva na bázi lithia - Mogul LV2-WR. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

ČSN 24 3325

Přesné otočné hroty pro upínání těžkých obrobků s vrcholovým úhlem 60° nebo 90°

 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic
 • Možnost realizace speciálních provedení konstrukce dle zadání zákazníka.
 • Možnost výběru dvou přesností - Normal a Extra.
 • Možnost využití hrotů na bruskách.

Technické detaily produktu

 

Hroty jsou určeny k upínání těžkých obrobků na soustruzích. Jsou tuhé konstrukce a uložení otočné části se vyznačuje vysokou životností.

 

Výhodou je možnost seřízení vůle v předním radiálním ložisku. Ložiskové prostory jsou naplněny olejem OL-J5. Hroty přesnosti EXTRA se používají i k upínání obrobků na bruskách. Pro snížení deformací stroje (koník, lože, vřeteník) vlivem axiálních upínacích sil, dodáváme hroty s vrcholovým úhlem 60°, což je zvláště výhodné pro stroje namáhané v oblasti přípustného maxima.

Hroty jsou opatřeny kuželovou stopkou MORSE 4 ÷ 7 (Mk) dle ČSN 22 0420 nebo stopkami METRICKÝMI (Me) dle ČSN 22 0410. Stopky odpovídají normám DIN 228 a ISO 296. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

ČSN 24 3326

Přesné otočné hroty s vyměnitelnými vložkami

 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic.
 • Možnost realizace jiných konstrukčních provedení vložek dle zadání zákazníka.
 • Možnost použití vyměnitelných vložek.

Technické detaily produktu

Technické detaily vložek

 

Hroty s vyměnitelnými vložkami jsou určeny pro práce na soustruzích. Jejich konstrukce umožňuje univerzální použití při různorodé kusové výrobě a širokém sortimentu obrobků.

 

Podle použité vyměnitelné vložky je možno upínat obrobky v 60° středícím důlku, obrobky se 60° opěrným kuželem otočného hrotu, součásti bez navrtaného důlku za povrch, trubky za vnitřní průměr a podobně. Otočná část hrotu je zakončena kuželovou dutinou, do níž je možno podle potřeby vkládat různé upínací vložky ve tvaru „a ÷ g”. Vložky je nutno vtlačit do dutiny upínací silou (koníkem). Vyjmutí upínací vložky se provádí vyražením pomocí vyrážecí vidlice (h). Otočné hroty jsou opatřeny stopkou s kuželem MORSE podle ČSN ISO 296.

Ve standartním provedení jsou hroty dodávány s jednou sadou vyměnitelných upínacích vložek ve tvaru „a ÷ g” a s jednou vyrážecí vidlicí (h). Ve korigovaném provedení jsou dodávány hroty se sadou vložek podle vlastního výběru. Ve speciálním provedení jsou dodávány hroty s tvarem upínacích vložek dle specifického požadavku zákazníka. 

Jednotlivé upínací vložky jsou dodávány rovněž jako náhradní díly. Otočné hroty jsou dodávány s ložiskovou náplní plastického maziva na bázi lithia - Mogul LV2-WR. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

ČSN 24 3327

Přesné otočné hroty pro NC a CNC soustruhy

 • Konstrukce hrotu reflektuje speciální funkční požadavky díky použití speciálního valivého uložení.
 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic.
 • Možnost využití hrotů na NC a CNC obráběcích strojích.

Technické detaily produktu

 

Hroty jsou určeny k upínání obrobků na NC a CNC soustruzích. Jejich upínací část umožňuje snadný přístup nástroje k obrobku, což je zvlášť výhodné při obrábění tvarových součástí.

 

Konstrukce hrotů umožňuje seřizování vůle v předním radiálním ložisku. Otočné hroty jsou opatřeny stopkou s kuželem MORSE podle ČSN ISO 296.

Otočné hroty jsou dodávány s ložiskovou náplní na bázi lithia - Mogul LV2-WR. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

ČSN 24 3328

Přesné otočné hroty prodloužené, s vrcholovým úhlem 60°

 • Speciální těsnění zamezuje vnikání procesní kapaliny i prachových částic.
 • Možnost využití hrotů na CNC obráběcích strojích.

Technické detaily produktu

 

Hroty jsou určeny pro práce na soustruzích. Jejich prodloužená upínací část umožňuje snadný přístup nástroje k obrobku, což je zvlášť výhodné při obrábění nástroji s vyměnitelnými břitovými destičkami.

 

Konstrukce hrotů umožňuje seřizování radiální vůle. Hroty mají upínací stopku MORSE podle ČSN ISO 296. Ve speciálním provedení jsou vyráběny hroty s tvarem a vyložením otočné části hrotů podle přání zákazníka.

Otočné hroty jsou dodávány s ložiskovou náplní plastického maziva na bázi lithia - Mogul LV2-WR. Rozebírání otočných hrotů - kromě autorizovaného servisu - není doporučeno.

Naše produkty dodáváme do celého světa

 

Máme vlastní výrobní a logistické zázemí

 

Domluvíme se s vámi německy i anglicky

.

Kontaktujte nás. Společně najdeme řešení.

+420 734 703 825

info@ibzt.cz

David Červenka
Zákaznická podpora